PROTOKOL 1393-CPD-0028 - strana 2

1. Údaje o výrobku:

Prefabrikované nosné prvky (např. příhradové vazníky, nosníky a průvlaky) určené pro pozemní stavby a mosty, vyrobené z prvků konstrukčního řeziva (se zubovitými spoji nebo bez těchto spojů) a spojované kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny.

2. Přehled podkladů předložených žadatelem:

Příručka jakosti výrobce včetně řízených dokumentů a výrobních záznamů.

3. Systém řízení výroby:

Kontrola systému řízení výroby byla zaměřena především na požadavky EN 14250:


Denní kontrola – 7.3.2 [EN 14250]

Jednou za výrobní den nebo jednou za výrobní směnu nebo jednou za dávku (rozhodující je nejčastější interval) výrobce kontroluje:

před řezáním nebo při řezání:

 • třídění dřeva, viz 4.1.1 a 4.1.2
 • rozměry dřeva, viz 5.3.1
 • geometrické vady, viz 4.1.1
 • vlhkost, viz 5.3.4
 • odolnost proti biologickým organizmům viz. 4.1.3

na počátku sestavení:

 • typ styčníkové desky, tloušťka a rozměry, viz 4.2. Styčníkové desky vyhovují požadavkům prEN 14545 (zkoušky požadované prEN 14545 byly provedeny) a odpovídají styčníkovým deskám předepsaným v návrhu
 • poloha, orientace a zalisování styčníkové desky, viz 5.4.3, 5.4.4 a 5.4.5
 • spáry ve spojích, viz 5.3.3
 • obliny a suky v ploše připojení desky, viz 5.4.1 5.4.2
 • rozměrová přesnost , viz 5.3.5 a 5.3.6
 • označení, viz kapitola 8

Týdenní kontrola – 7.3.3 [EN 14250]

Kromě položek uvedených v 7.3.2 výrobce pro jednu výrobní dávku (vybranou náhodně) z jedné výrobní linky kontroluje:

 • kolísání rozměrů, viz 5.3.5
 • výrobní výkresy a ostatní dokumentaci, viz kapitola 6.

Pravidelná kontrola – 7.3.4 [EN 14250]

Všechna měřící a zkušební zařízení jsou kalibrována a pravidelně kontrolována podle dokumentovaných postupů, četností a kritérií.