PROTOKOL 1393-CPD-0028 - strana 1

DŘEVAŘSKÝ ÚSTAV - TIMBER INSTITUTE

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p. Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1 
Notifikovaná osoba č. 1393 
telefon: 221 773 718, telefon: 221 773 730, fax: 224 222 844

PROTOKOL - 1393-CPD-0028

o posouzení systému řízení výroby 
podle §5 odst. 1, písm. e) nařízení vlády č. 190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výrobce

Konstrukce střech s.r.o.
Opočno 50
Holice v Čechách
IČO: 28508840

Výrobek: Prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Datum: 2006-05-22

Počet stran: 3 
Z toho příloh: 0
Počet výtisků: 2

  • výtisk č. 1 Výrobce
  • výtisk č. 2 NO 1393

Výtisk č. 1

Platnost tohoto protokolu je neomezená, ale je podmíněna každoročním dohledem nad fungováním systému řízení výroby u výrobce nebo nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce. 
Tento protokol ztrácí dále svou platnost, pokud by podmínky vzniklé změnami neodpovídaly těm, při kterých byl vydán. 
Protokol se nesmí rozmnožovat jinak než celý. Pro případné užití jeho části je nutný písemný souhlas notifikované osoby, která ho vydala.

Ing. Jitka Beránková, Ph.D. 
vedoucí 
Notifikované osoby č. 1393